اسلایدر3

قوری فیلتردار

قوری فیلتردار-A

معرفی محصول

ابعاد: ۱۰ × ۱۰ × ۱۶ سانتی‌متر
گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی استخوانی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-D

معرفی محصول

ابعاد: ۱۰ × ۱۰ × ۱۶ سانتی‌متر
گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی استخوانی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-B

معرفی محصول

ابعاد: ۱۰ × ۱۰ × ۱۶ سانتی‌متر
گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی استخوانی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-C

معرفی محصول

ابعاد: ۱۰ × ۱۰ × ۱۶ سانتی‌متر
گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی استخوانی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-E

معرفی محصول

ابعاد: ۱۰ × ۱۰ × ۱۶ سانتی‌متر
گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی استخوانی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-F

معرفی محصول

ابعاد: ۱۰ × ۱۰ × ۱۶ سانتی‌متر
گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی استخوانی
فیلتر: دارد

پیاله

پیاله-طرح A

معرفی محصول

ابعاد: ۵.۷*۱۱.۳
بسته بندی: ۶ عددی
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

پیاله-طرح D

معرفی محصول

ابعاد: ۵.۷*۱۱.۳
بسته بندی: ۶ عددی
شرح: قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

پیاله-طرح B

معرفی محصول

ابعاد: ۵.۷*۱۱.۳
بسته بندی: ۶ عددی
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

پیاله-طرح C

معرفی محصول

ابعاد: ۵.۷*۱۱.۳
بسته بندی: ۶ عددی
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

پیاله-طرح E

معرفی محصول

ابعاد: ۵.۷*۱۱.۳
بسته بندی: ۶ عددی
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

پیاله-طرح F

معرفی محصول

ابعاد: ۵.۷*۱۱.۳
بسته بندی: ۶ عددی
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

ظرف نگهدارنده غذا

ظرف نگهدارنده-A

معرفی محصول

ابعاد سایز کوچک: ۵.۷*۱۰ سانتی متر
ابعاد سایز متوسط: ۶.۵*۱۳ سانتی متر
ابعاد سایز بزرگ: ۷*۱۵ سانتی متر
دارای دو درب چینی و فریزری, قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

ظرف نگهدارنده-C

معرفی محصول

ابعاد سایز کوچک: ۵.۷*۱۰ سانتی متر
ابعاد سایز متوسط: ۶.۵*۱۳ سانتی متر
ابعاد سایز بزرگ: ۷*۱۵ سانتی متر
دارای دو درب چینی و فریزری, قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

ظرف نگهدارنده-D

معرفی محصول

ابعاد سایز کوچک: ۵.۷*۱۰ سانتی متر
ابعاد سایز متوسط: ۶.۵*۱۳ سانتی متر
ابعاد سایز بزرگ: ۷*۱۵ سانتی متر
دارای دو درب چینی و فریزری, قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

ظرف نگهدارنده-F

معرفی محصول

ابعاد سایز کوچک: ۵.۷*۱۰ سانتی متر
ابعاد سایز متوسط: ۶.۵*۱۳ سانتی متر
ابعاد سایز بزرگ: ۷*۱۵ سانتی متر
دارای دو درب چینی و فریزری, قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

ظرف نگهدارنده-B

معرفی محصول

ابعاد سایز کوچک: ۵.۷*۱۰ سانتی متر
ابعاد سایز متوسط: ۶.۵*۱۳ سانتی متر
ابعاد سایز بزرگ: ۷*۱۵ سانتی متر
دارای دو درب چینی و فریزری, قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

ظرف نگهدارنده-E

معرفی محصول

ابعاد سایز کوچک: ۵.۷*۱۰ سانتی متر
ابعاد سایز متوسط: ۶.۵*۱۳ سانتی متر
ابعاد سایز بزرگ: ۷*۱۵ سانتی متر
دارای دو درب چینی و فریزری, قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

قوری فیلتردار

قوری فیلتردار-طرح A

معرفی محصول

گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-طرح D

معرفی محصول

گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی
فیلتر: دارد

قوری فیلتردار-طرح E

معرفی محصول

گنجایش: 550 سی سی
جنس بدنه: چینی
فیلتر: دارد

عسل خوری

قندان-طرح A

معرفی محصول

جنس: چینی
قاشق: دارد
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

قندان-طرح D

معرفی محصول

جنس: چینی
قاشق: دارد
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

قندان-طرح E

معرفی محصول

جنس: چینی
قاشق: دارد
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

فنجان

فنجان چینی-طرحA

معرفی محصول

گنجایش: 180، 240 و 300 سی سی
جنس: چینی
بسته بندی: هر عدد در یک جعبه
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

فنجان چینی-طرحD

معرفی محصول

گنجایش: 180، 240 و 300 سی سی
جنس: چینی
بسته بندی: هر عدد در یک جعبه
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

فنجان چینی-طرحE

معرفی محصول

گنجایش: 180، 240 و 300 سی سی
جنس: چینی
بسته بندی: هر عدد در یک جعبه
قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

کتری قوری

کتری قوری طرح A

معرفی محصول

گنجایش: کتری 1800 سی سی، قوری 800 سی سی
جنس بدنه: چینی
قابل استفاده روی شعله مستقیم گاز

کتری قوری طرح D

معرفی محصول

گنجایش: کتری 1800 سی سی، قوری 800 سی سی
جنس بدنه: چینی
قابل استفاده روی شعله مستقیم گاز

کتری قوری طرح E

معرفی محصول

گنجایش: کتری 1800 سی سی، قوری 800 سی سی
جنس بدنه: چینی
قابل استفاده روی شعله مستقیم گاز

فهرست